Εξειδικευμένες Νομικές ΥπηρεσίεςΔικηγορικό Γραφείο Γ. & Κ. Πλατίτσα

Φιλοσοφία του Γραφείου μας ήταν και παραμένει η δημιουργία μακροχρόνιων, σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με τους εντολείς μας, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαφάνεια.
Ο συνδυασμός της εμπειρίας των παλαιών στελεχών με την εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση των νεότερων συνεργατών, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των εντολέων μας.

Το Γραφείο μας έχει ως στόχο την υπέρβαση του μοντέλου «γενικής» δικηγορίας, εστιάζοντας κάθε φορά στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες απαιτήσεις κάθε εντολέα για στην εύρεση αποτελεσματικών δυνατοτήτων συνολικής νομικής του προστασίας και κάλυψης.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας των παλαιών στελεχών με την εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση των νεότερων συνεργατών, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των εντολέων μας.