Καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών στα δάνεια με ελβετικό φράγκο
03/09/2014
Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών δημοσίων υπαλλήλων
18/12/2014

Αγωγή Αποζημίωσης από Ανασφάλιστο Όχημα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α  Γ Ω Γ Η

……………………………………….

ΚΑΤΑ

……………………….

                                      ***************************

 

Δυνάμει του με αριθμό ………………………… ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η εναγόμενη ασφάλισε το με αριθμό κυκλοφορίας …………………….. αυτοκίνητο της κυριότητας νομής και κατοχής μου, εργοστασίου κατασκευής ……………… τύπου ……………………., κυλινδρισμού 1.600 κυβ. εκατ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1998, για το χρονικό διάστημα από 18-11-2009 έως 18-5-2010, μεταξύ άλλων καλύψεων και για την κάλυψη ζημιών προξενούμενων από ανασφάλιστο όχημα. Στις 16-5-2010 επήλθε ο καλυπτόμενος κίνδυνος.

Ειδικότερα στις 16-5-2010 και ώρα 20:15 μ.μ. το παραπάνω αυτοκίνητό μου ήταν παρκαρισμένο σε νόμιμη θέση στάθμευσης, στο άκρον αριστερό της οδού …………………. με μέτωπο προς την ………………… και σε απόσταση 20 περίπου μέτρων από την διασταύρωση με την οδό ……………….. Τη στιγμή εκείνη ο ……………………….. οδηγώντας το με αριθμό …………………. αυτοκίνητο και κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα επί της οδού ……………….., η οποία είναι μονόδρομος, με κατεύθυνση προς ………………., λόγω έλλειψης της προσοχής του, ανικανότητας στην οδήγηση (στερείτο άδειας οδήγησης) και της κατάστασης μέθης στην οποία ευρίσκετο, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και κινήθηκε προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου στην εμπρόσθια δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου μου, το οποίο στην συνέχεια ωθήθηκε και αφού προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου ανέβηκε πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημίες το αυτοκίνητό μου κυρίως στην εμπρόσθια δεξιά του πλευρά, αλλά και στην εμπρόσθια αριστερή του πλευρά.  Η σύγκρουση αυτή έγινε σε απόσταση 10 περίπου μέτρων από την είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία διαμένω και ευρισκόμουν την στιγμή εκείνη μαζί με άλλους δυο γείτονες, με τους οποίους συζητούσαμε. Αμέσως κατευθυνθήκαμε  προς τα συγκρουσθέντα οχήματα και με την βοήθειά των γειτόνων καταγράψαμε τον αριθμό του ζημιογόνου οχήματος και ενώ αναμέναμε την έξοδο του παραπάνω οδηγού για να μας δώσει και τα λοιπά στοιχεία, εκείνος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια κάλεσα την τροχαία και ανέφερα το συμβάν. Αμέσως μετά το παραπάνω ένδικο ατύχημα και με την πάροδο ενός   λεπτού της ώρας το ίδιο ζημιογόνο όχημα με τον ίδιο οδηγό προκάλεσε άλλα δύο ατυχήματα προσκρούοντας σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού ……………………, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την οδό …………… Στο δεύτερο ατύχημα οι ζημιωθέντες και οι γείτονές τους ανάγκασαν τον οδηγό να κατέβει από το αυτοκίνητο και κάλεσαν  την τροχαία, η οποία προσήλθε αμέσως στο τόπο του ατυχήματος.   Ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος ομολόγησε  στα όργανα της Τροχαίας  την πρόσκρουση του οχήματός του και στο σταθμευμένο όχημά μου στην οδό Σουλίου καθώς και την ευθύνη του, γεγονός το οποίο τα αρμόδια όργανα της τροχαίας κατέγραψαν στο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος.

Συνεπεία της ανωτέρω πρόσκρουσης το αυτοκίνητό μου υπέστη τις παρακάτω ζημιές, για την επισκευή των οποίων δαπάνησα τα αντίστοιχα παρακάτω ποσά:

Ανταλλακτικά:

  1. Εμπρόσθιο δεξιό φτερό 162,60 ευρώ, φλας εμπρόσθιου δεξιού φτερού 59,80 ευρώ, σύνολο 222,40 ευρώ, στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
  2. Εμπρόσθιος δεξιός θόλος 36,70 ευρώ, στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
  3. Εμπρόσθιο δεξιό ακραξόνιο 200 ευρώ, εμπρόσθιο δεξιό ψαλίδι 60 ευρώ και εμπρόσθιο δεξιό αμορτισέρ 40 ευρώ, σύνολο 300 ευρώ (Φ.Π.Α. 69 ευρώ) , σύνολο 369 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: (222,40+36,70+369) 628,10 ευρώ

Εργατικά και βαφή

1.Αντικατάσταση εμπρόσθιου δεξιού ακραξονίου, εμπρόσθιου δεξιού ψαλιδιού κι εμπρόσθιου δεξιού αμορτισέρ 50, Φ.Π.Α. 11,50 ευρώ,  σύνολο 61,50 ευρώ.

  1. Ευθυγράμμιση εμπρόσθιου συστήματος 30 ευρώ, Φ.Π.Α. 6,90 ευρώ, σύνολο 36,90 ευρώ.
  2. Εξαγωγή τοποθέτηση εμπρόσθιου δεξιού φτερού 45 ευρώ, εξαγωγή και τοποθέτηση εμπρόσθιου δεξιού και αριστερού φανού και φλας και ρύθμιση ύψους δέσμης φωτών 15 ευρώ, εξαγωγή τοποθέτηση εμπρόσθιου δεξιού και αριστερού τροχού 6 ευρώ, επισκευή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 70 ευρώ, επισκευή εμπρόσθιας δεξιάς πόρτας 84 ευρώ, επισκευή εμπρόσθιας δεξιάς ζάντας 40 ευρώ και επισκευή εμπρόσθιας αριστερής ζάντας 40 ευρώ, εξαγωγή και τοποθέτηση δεξιού θόλου 12 ευρώ, βαφή πληγέντων τμημάτων (εμπρόσθιο δεξιό και αριστερό φτερό και δεξιά πόρτα) 278 ευρώ, σύνολο 590 ευρώ, Φ.Π.Α. 135,70 ευρώ, σύνολο 725,70 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ : (61,50+36,90+725,70) 824,10 ΕΥΡΩ.

Κατά τα εκτεθέντα δαπάνησα συνολικά το ποσό των (628,10+824,10) 1.452,20 ευρώ για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών του αυτοκινήτου μου.

Επειδή υπέβαλα νόμιμα και εμπρόθεσμα την δήλωση του ατυχήματος στην εναγόμενη ασφαλιστική μου εταιρεία.

Επειδή υπήρχε έγκυρη σύμβαση ασφάλισης κατά το χρόνο του ατυχήματος και είχα μεταξύ άλλων και την κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου μου προξενούμενων από ανασφάλιστο όχημα.

Επειδή το υπ’ αριθμ. ……………………. ζημιογόνο όχημα ήταν αποδεδειγμένα ανασφάλιστο κατά το χρόνο του ατυχήματος και μάλιστα το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, που καλύπτει ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα, έχει ανοίξει σχετικό φάκελο και  η ευθύνη έχει συνομολογηθεί από τον οδηγό αυτού.

Επειδή παρά τις κατ’ επανάληψη οχλήσεις μου και την κάλυψη των ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, η εναγόμενη αρνείται να αποκαταστήσει τις ζημιές του αυτοκινήτου μου, τις οποίες ή ίδια έχει αποδεχθεί μετά από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το δικό της πραγματογνώμονα ……………………

Επειδή η εναγόμενη είναι υποχρεωμένη από την ασφαλιστική σύμβαση και το νόμο να μου καταβάλει το ποσό των ……………. ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την εξόφληση και πρέπει να υποχρεωθεί δικαστικά προς τούτο με απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη και βάσιμη, προς απόδειξη δε αυτής επικαλούμαι έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.

Να υποχρεωθεί η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, να μου καταβάλει ……………..………….. , νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την εξόφληση με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.

Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην δικαστική μου δαπάνη.

………………………