Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
16/07/2014
Καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών στα δάνεια με ελβετικό φράγκο
03/09/2014

Πρωτόδικη απόφαση – ανάσα για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Ισχυρό δεδικασμένο για περίπου 65.000 δανειολήπτες που έχουν πάρει κυρίως στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και έχουν ζημιωθεί λόγω της μεγάλης συναλλαγματικής διαφοράς με το ευρώ, έρχεται να αποτελέσει απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση το δικαστήριο δικαίωσε δανειολήπτη-συνταξιούχο αστυνομικό ο οποίος το 2007 είχε δανειστεί 166.680 ελβετικά φράγκα, ορίζοντας πως μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο του βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε μεταξύ ευρώ/ελβετικού φράγκου την περίοδο που εγκρίθηκε από την τράπεζα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δάνειο προέβλεπε 300 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το αρχικό κεφάλαιο που την ημέρα της εκταμίευσης ανερχόταν σε 105.000 ευρώ, πέντε χρόνια μετά είχε μειωθεί μόλις στις 89.000 ευρώ. Η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ είχε υποχωρήσει σε 1,183 το 2012 από 1,65 το 2007, οπότε και εκταμιεύτηκε το δάνειο ενώ σήμερα διαμορφώνεται σε 1,21 ευρώ.

Καταχρηστικοί όροι
Το δικαστήριο έκρινε ασαφή και αόριστο, και κατ’ επέκταση καταχρηστικό όρο της δανειακής σύμβασης σύμφωνα με τον οποίο “εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής”.
Προς αυτή την κατεύθυνση το Δικαστήριο έκρινε πως η οφειλή του δανειολήπτη πρέπει να υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων την περίοδο που εκταμιεύτηκαν τα χρήματα του δανείου, καθώς μπορεί μεν η εκταμίευση του δανείου να έγινε σε ελβετικά φράγκα ωστόσο την ίδια στιγμή η εν λόγω τράπεζα μετέτρεψε τα χρήματα σε ευρώ και ο δανειολήπτης προχώρησε στην εκταμίευση τους. Παράλληλα, ο ίδιος αποπλήρωνε τις δόσεις του σε ευρώ, κάτι που συνδυαστικά με τα παραπάνω οδήγησε το Δικαστήριο στη δικαίωση των αιτημάτων του.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που το τραπεζικό σύστημα αναζητά λύσεις για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με το τμήμα του στεγαστικών που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα και ειδικά σε ελβετικό φράγκο (υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ) να αποτελεί σημαντικό κρίκο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το ερώτημα είναι πως θα αντιδράσουν οι τράπεζες σε ένα πιθανό κύμα προσφυγών από δανειολήπτες που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν υπέρ τους την απόφαση, αν και επειδή είναι απόφαση Πρωτοδικείου αυτή θα πάρει χρόνια να τελεσιδικίσει εφόσον υπάρξουν προσφυγές σε ανώτερες δικαστικές βαθμίδες.

πηγή: www.capital.gr