Ασφαλιστικό Δίκαιο – Τροχαίο Ατύχημα

Το ασφαλιστικό δίκαιο καλύπτει όλες τις ιδιωτικές διαφορές που προκύπτουν από την ιδιωτική ασφάλιση, περιλαμβάνοντας την ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής, πυρός, κατοικίας.

Το Γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς μας σε υποθέσεις που προκύπτουν από την ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτων και κατά βάση το τροχαίο ατύχημα, τη σύνταξη αγωγών, αιτήσεων αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρίες, την παράσταση και εκπροσώπηση στο Δικαστήριο, τόσο στο πολιτικό όσο και στο ποινικό στο πλαίσιο του τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Αποζημίωση για τις υλικές ζημιές οχημάτων που προκύπτουν από τροχαίο ατύχημα
  • Την αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες που προκύπτουν εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
  • Την αποζημίωση οικογένειας για την ψυχική οδύνη λόγω θανάτου προσώπου από τροχαίο ατύχημα
  • Την αποζημίωση για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο που τυχόν προκληθούν από ανασφάλιστο όχημα
  • Την αποζημίωση για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν από όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα (ασφάλιση σε αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία)
  • Την ποινική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν (μέθη, σωματικές βλάβες από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια)