Bank
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
10/09/2015
Ρυθμίσεις για Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
Θετικές δικαστικές αποφάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
15/09/2015

Διευθέτηση και διαγραφή οφειλών

Διευθέτηση και Διαγραφή μικροοφειλών

Ταχεία Διευθέτηση και Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ.

Με τις θεσπιζόμενες ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 (Α΄94) ο οποίος τροποποιεί σημαντικά το ν.3869/2010 (Α΄130), επιχειρείται  συνολικά ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Εισάγεται για πρώτη φορά διάταξη που αφορά την ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών για συνολικά χρέη ποσού ύψους μέχρι 20.000 ευρώ ενώ παράλληλα το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης εκτείνεται μέχρι και την οριστική απαλλαγή των οφειλετών για τις ίδιες οφειλές υπό την αίρεση όμως ύπαρξης σωρευτικών προϋποθέσεων. Στο ποσό των 20.000 ευρώ οι οφειλέτες θα μπορούν να συμπεριλάβουν και χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι τα μοναδικά αλλά συνδυάζονται μέχρι του συγκεκριμένου ποσού και με χρέη προς τράπεζες ή ιδιώτες. Υπολογίζεται ότι η εν λόγω διάταξη αφορά πάνω απ 30.000 μικροοφειλέτες.

Πιο συγκεκριμένα η διάταξη για την ταχεία διευθέτηση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή ακόμη και την απαλλαγή από αυτές περιλαμβάνει σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις οι οποίες προστίθενται με το άρθρο 5α στο ν.3869/2010 (Α΄130) ως ακολούθως:

 Ο οφειλέτης υποχρεούται να αποδεικνύει σωρευτικώς ότι:   

  1. κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,
  2. τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,
  3. οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη,
  4. το ύψος των υπό β` οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων
  5. οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος  νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1,
  6. δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,
  7. τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ` όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και
  8. είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β`2289/27.8.2014).

Εφόσον λοιπόν πληρούνται τα ανωτέρω τότε το κατά τόπο  αρμόδιο Ειρηνοδικείο δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως, τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Από την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 ΑΚ επ. περί καταδολίευσης δανειστών και εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν. 3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος του, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ιδίου και της οικογενείας του.