Εργατικό Δίκαιο

Το Εργατικό Δίκαιο μολονότι «ιστορικά» εμφανίστηκε ως ειδικότερο μέρος του ενοχικού δικαίου (άρθ.648-680 Α.Κ.), εν συνεχεία «αυτονομήθηκε» πλήρως από το αστικό δίκαιο λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά ενός αυτοτελούς κλάδου του δικαίου, το οποίο ευρισκόμενο σήμερα σε αδιάκοπη «κίνηση» έχει σαφή αναφορά στην προστασία των εργαζομένων αλλά συνάμα και στην επίτευξη ισορροπίας των όσων φορέων και συντελεστών συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.

Το Εργατικό Δίκαιο για λόγους απλοποίησης είθισται να χωρίζεται σε συλλογικό και ατομικό, μολονότι ο διαχωρισμός αυτός δεν καλύπτει με ακρίβεια σήμερα θεματικές όπως π.χ. το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, το δίκαιο της εργασιακής οργάνωσης της επιχείρησης, το δίκαιο της μεταβολής και κατάτμησης του προσώπου του εργοδότη, το δίκαιο της μη διάκρισης στην εργασία κ.α.

Οι νομικές μας υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν σημαντικό εύρος των ατομικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής αρωγής όσο και σε επίπεδο δικαστικής υποστήριξης.

Δικαστικές υποθέσεις κερδισμένες από το γραφείο μας

Αποφάσεις για Εργατικό

Πρωτόδικη δικαστική δικαίωση συμβασιούχου ορισμένου χρόνου.

Πρωτόδικη δικαστική δικαίωση συμβασιούχου ορισμένου χρόνου.

Δικαστική δικαίωση Συμβασιούχου Ορισμένου χρόνου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. απόφαση 3501/2013 αναγνώρισε ότι η εντολέας μας εργαζόταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, και υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται την εργασία της εντολέας μας και να την απασχολεί στην ίδια Θέση ή σε άλλη παρεμφερή Θέση του προσωπικού του, με τους ίδιους όρους που αυτή παρείχε τις υπηρεσίες της, πριν την τελευταία της σύμβαση καθώς και να της καταβάλει το ποσό των δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ (10.000 ΕΥΡΩ), με το νόμιμο Τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

Δείτε την απόφαση εδώ.