Ποινικό Δίκαιο είναι κατά βάση το σύνολο των κανόνων, με τους οποίους προσδιορίζεται πότε υπάρχει έγκλημα και ποια είναι η προσήκουσα σε αυτό ποινή.

Το Γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς μας σε υποθέσεις όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου από τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων, τη σύνταξη υπομνημάτων μέχρι την παράσταση ενώπιον δικαστηρίων τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά την επ’ακροατηρίω διαδικασία.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Οικονομικά εγκλήματα
  • Εγκλήματα κατά της τιμής, της περιουσίας και ιδιοκτησίας
  • Την ποινική προστασία του περιβάλλοντος
  • Την ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Την ποινική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα
  • Την ποινική ευθύνη δημοσίων συμβάσεων και συναφή ζητήματα απιστίας
  • Την ποινική ευθύνη διά του τύπου και των ΜΜΕ
  • Την ποινική ευθύνη στο πλαίσιο των τραπεζικών συμβάσεων