Τραπεζικό Δίκαιο

Οι τράπεζες εκτός από ιδιωτικές επιχειρήσεις διαμεσολάβησης στην κυκλοφορία του χρήματος, ασκούν παραλλήλως και δημόσια λειτουργία, (υπό την ευρύτερη έννοια του όρου), αφού η δραστηριότητά τους αντανακλά ευθέως στην εθνική οικονομία.

Στην εποχή μας, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει όλο σχεδόν το Τραπεζικό Δίκαιο τόσο στην ελληνική νομοθεσία όσο και στην ευρωπαϊκή αλλάζει και αναπροσαρμόζεται προκειμένου διορθωθούν οι ελλείψεις οι οποίες παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα έτη και να ρυθμιστεί εκ νέου το όποιο κενό ή άναρχο πεδίο εντοπίστηκε.

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής αρωγής και δικαστικής υποστήριξης:

  • Σε ζητήματα προστασίας τραπεζικού καταναλωτή (ν.2251/1994)
  • Σε διαφορές που ανακύπτουν από τις τραπεζικές συμβάσεις και ειδικότερα από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ)
  • Σε δάνεια χορηγηθέντα σε συνάλλαγμα (π.χ. Ελβετικό Φράγκο)
  • Σε ρύθμιση τραπεζικών οφειλών είτε δια του ισχύοντος κάθε φορά νομοθετικού πλαισίου (ν.3869/2010: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά , ν.4161/2013, ν.4224/2013) είτε διά της διαπραγματεύσεως με πιστωτικά ιδρύματα
  • Στα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών (π.χ. ανακοπή, αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής, αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων κ.α.)
Δικαστικές υποθέσεις κερδισμένες από το γραφείο μας

Αποφάσεις για Τραπεζικό Δίκαιο

Υπ'αριθμ 1728/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρη δεκτή την αίτηση δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο, ρυθμίζοντας τη μηνιαία δόση του δανείου στο ποσό που ζητούσε ο δανειολήπτης!

Δείτε την απόφαση εδώ.
Υπ'αριθμ 3856/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρη δεκτή την αίτηση δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο, ρυθμίζοντας τη μηνιαία δόση του δανείου στο ποσό που ζητούσε ο δανειολήπτης!

Δείτε την απόφαση εδώ.
Προσωρινή διαταγή υπέρ δανειολήπτη με μηδενικές καταβολές.

Το Ειρηνοδικείο Αχαρνών προχώρησε σε έκδοση θετικής αποφάσεως (προσωρινής διαταγής) υπέρ των εντολέων μας χωρίς την υποχρέωση αυτών, να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις στις πιστώτριες τράπεζες!

Δείτε την απόφαση εδώ.