08/06/2016

Γνωμοδότηση για νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε χαρακτηρισμένο διατηρητέο κτίριο

Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων