03/09/2014

Καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Λίγο πριν το ξέσπασμα της  οικονομικής κρίσης - μεταξύ 2006 και 2009- τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, χωρίς, όμως, να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες.
16/07/2014

Πρωτόδικη απόφαση – ανάσα για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

σχυρό δεδικασμένο για περίπου 65.000 δανειολήπτες που έχουν πάρει κυρίως στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και έχουν ζημιωθεί λόγω της μεγάλης συναλλαγματικής διαφοράς με το ευρώ, έρχεται να αποτελέσει απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
16/07/2014

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών, περίπου 70.000 δανειολήπτες, έλαβαν κυρίως μεταξύ 2006-2009 στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα χωρίς να έχουν επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου που ανέλαβαν. Στην πραγματικότητα, αυτό που τους παρουσιάστηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα ως ένα απλό στεγαστικό δάνειο ήταν ένα προϊόν επενδυτικού χαρτοφυλακίου υψηλού κινδύνου.