09/04/2015
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)

Η μη εμπρόσθεμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στον εργαζόμενο

Έχουν δυστυχώς παρατηρηθεί και πολλά φαινόμενα εργοδοτών οι οποίοι συστηματικά προχωρούν σε μη εμπρόσθεμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους ή δεν τους καταβάλλουν καθόλου για πολλούς μήνες για να πετύχουν στο τέλος ένα καλό συμβιβασμό «συμψηφισμού» των οφειλών τους σε αυτούς τον οποίο και εν τέλει πετυχαίνουν.