ποινικές κυρώσεις

01/12/2015

Ποιοί απαλλάσονται από ποινικές κυρώσεις στα εγκλήματα φοροδιαφυγής με βάση το Ν.4337/2015 (Α’ 129)

Ριζική αναδιάρθρωση του αξιόποινου χαρακτήρα των εγκλημάτων φοροδιαφυγής προκάλεσε η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (Α΄129).